Domov > Zprávy > Novinky společnosti

Demontáž rozvodného ventilu rypadla Caterpillar

2022-11-29

Kroky demontáže rozdělovacího ventilu rypadla Caterpillar jsou následující:

(1) Vytáhněte sloupek ventilu. Nevytahujte ventilový sloupek okamžitě, před pomalým vytahováním se ujistěte, že je v dobrém kontaktu s tělem.

(2)

Pomocí speciálního přípravku upněte sloupek ventilu, sejměte víko sloupku ventilu, abyste odstranili spodní mezní blok, pružinu a kontrolní cívku. Je třeba poznamenat následující body.

A. Olej by měl být odstraněn z ventilového sloupku a armatury.

B. Jelikož je nastavovací podložka umístěna mezi PL ventilovým sloupkem a zarážkou, oddělte při demontáži číslo každé podložky.

C. Odsazení víka dříku ventilu je 6 mm.

(3)

Demontujte hlavní pojistný ventil jako celek.

(4) Odstraňte uzávěr, vyjměte pružinu a zkontrolujte cívku.

(5) kroky demontáže ventilového sloupku.

A. Po sejmutí víčka zatáhněte za pružinu a držák pružiny.

B. Odstraňte uzávěr na opačné straně.

www.swaflyengine.com