Domov > Zprávy > Novinky společnosti

Naučte se rychle nastavit průtok hydraulického čerpadla Cat 320gc

2022-11-29

Technické specifikace

Nastavení výstupního průtoku čerpadla (řízení průtoku)

Regulátory čerpadla a seřizovací šrouby

Upravte průtok čerpadla 1 a proveďte řízení průtoku. Čerpadlo 2 musí běžet naprázdno.

1. Povolte pojistnou matici (2).

2. Otáčením seřizovacího šroubu (3) nastavte výstupní průtok čerpadla. Otáčením seřizovacího šroubu (3) ve směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní průtok čerpadla. Otáčením seřizovacího šroubu (3) proti směru hodinových ručiček snížíte výstupní průtok čerpadla. Otočením seřizovacího šroubu (3) o 1/4 otáčky se změní výstupní průtok čerpadla při následujících tlacích.

o Změna výstupního průtoku čerpadla je přibližně 19 l/min (5,0 US gpm) (pokud je výstupní průtok regulován na 1650 ot./min a 5000 kPa (725 psi)).

3. Utáhněte pojistnou matici (2) na moment 22 ± 2 N m (16 ± 1,5 lb ft).

Nastavte čerpadlo 2 stejným způsobem jako čerpadlo 1.

Nastavení maximálního výstupního průtoku čerpadla

seřizovací šroub čerpadla

Upravte maximální výstupní průtok čerpadla 1.

1. Povolte pojistnou matici (7).

2. Otáčením seřizovacího šroubu (8) nastavte maximální výstupní průtok. Otáčením seřizovacího šroubu (8) ve směru hodinových ručiček se sníží maximální výstupní průtok čerpadla. Otáčením seřizovacího šroubu (8) proti směru hodinových ručiček se zvýší maximální výstupní průtok čerpadla. 1/4 otáčky seřizovacího šroubu (8) změní maximální výstupní průtok přibližně o 3,4 l/min (0,9 USgpm).

3. Utáhněte pojistnou matici (7) na moment 72±7N·m (53±5lbft).

Nastavte maximální výstupní průtok čerpadla 2 stejným způsobem jako čerpadlo 1.